Fandom

Brabantian Wiki

Home

29pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

<hero description="This Wiki is about Brabantian, a dialect of Dutch " imagename="" cropposition=""></hero>

Welcome to the Brabantian WikiEdit

Deze Wiki is ouver Brabant en ouver't Brabants, een dialect van't Nederlaends

 • we gon 'temme ouver't Brabants as taal, dialect, taalkundig
 • et wördt geschreve in't dialect mor der'kunne stukke in't nederlaends, en aedner vremde tale zen
 • misschien zelfs stukskes geluid ( de soundbytes) in't dialect voer d'uitspraak t'oêre
 • natuurlak ouver zan 'istaure, aardrakskunde en zijn aerfgoed en tradieses

't Is een experiment een probeersel veur dawwe nor Incubator gaan. Welkom allemaal.


Deze Wiki gaat over Brabant en het Brabants, het Nederlandse dialect

 • we willen sprekn over Brabants als een taal, een dialect, op linguistieke wijze
 • het wordt in dialect spelling geschreven mar zal ook pagina's in standard Nederlands, en andere vreemde talen bevatten
 • we proberen met soundbytes de uitspraak te illustreren
 • en we beschrijven Brabant doorheen de geschiedenis , geografsich , zijn erfgoed , zijn tradites

Dit is een experiment voor we naar Incubator gaan. Welkom allemaal.


This Wiki is about Brabantian, a dialect of Dutch

 • we will talk about Brabantian as a language, as a dialect, linguistically
 • it will be written in dialect spelling and contain pages in standard dutch, english, and perhaps german
 • upload soundbyte files to help create and auditive image of the pronunciation
 • pages about Brabant its history, geography, heritage, traditions etc

This is a first experiment before we take this to Incubator. Welcome everybody.

Describe your topicEdit

Brabantian is a Dutch dialect.

The dutch-speaking region from Friesland, in the north, to the language-border (the great divide), that splits Belgium in the middle form Komen (Comines) to Voeren (Fourons) en passing just south of the Brussels, in the south is home to approx 23 million dutch-speaking people. Of those people an estimated 5-7 million lives in an area that speaks predominantly a Brabantian dialect that is between a quarter and a third of the dutch speakers. Brabantian doesn't have its own Wikipedia , but Limburgish (with just under 2 million speakers) and West Flemish (with just under 1.2 million speakers ) and Zeeuws (with under 400.000 speakers) have their own Wikipedias.

I know Brabantians are not really liked elsewhere and moreover they are seen as posers, with a great self-importance, especially the Antwerpians but that doesn't mean we shouldn't claim our spot to celebrate our heritage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brabaents is een dialect van ét Neêderlaends

Et Neêderlaends taalgebiêd telt volgens een rauwe schatting 22 miljoeng ziêle, en tussende 5-7 miljoeng (navanaent hoe dache telt) sprekt Brabaents, oep de parking (in de rest van de regio Vlaanderen) zen er 3 wikis : de Liêmbuuurgers ( ze zen me 2 miljoeng en z'emme begot ne wiki , de West vlamingen (van "bachte de kuppe") oêk en die zen met ochottekes 1,2 miljoen en zelfs de Ziêwe emme er iêne en die zen amper me 380 duzend ..

Nau ist on ongs he joenges!

Brabants(nl) - Inhoudslijst - Oe muutek iêron beginne

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

CoA DuchyBrabant025

Coat of Arms : Hertogdom Brabant - Duchy Brabant

|}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.